کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی
کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی در محیط بیمارستانی ایده آل می توان با استفاده از کفپوش هایی با رنگ ها و طرح های متنوع، به افزایش...
Read More "کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی"
کفپوش کانداکتیو اتاق عمل
کفپوش کانداکتیو اتاق عمل کفپوش کانداکتیو یا کفپوش آنتی الکترواستاتیک ، آنتی باکتریال می باشد. به دلیل دارا بودن خواص پیشرفته هدایت کنندگی الکتریسیته توسط...
Read More "کفپوش کانداکتیو اتاق عمل"
کفپوش تایلی
کفپوش تایلی کفپوش بصورت تایل انتخابی اقتصادی و بادوام کفپوش تایلی در دو نوع ساده و آنتی استاتیک تولید می شود. جنس این کفپوش های...
Read More "کفپوش تایلی"