مقاومت شیمیایی کفپوش اپوکسی

مقاومت شیمیایی کفپوش اپوکسی

مقاومت شیمیایی کفپوش اپوکسی   مواد شیمیایی و خوردگی در سطوح بتنی در مراکز تولید مواد شیمیایی، محصولات غذایی و آشامیدنی ، صنعتی و حتی پارکینگها باعث ایجاد یک محیط کار خطرناک، اخلال در تولید و تعمیر پر هزینه که می تواند به درآمد از دست رفته منجر شود. سیستم پوشش کف و دیوار اپوکسی اطلاعت بیشتر دربارهمقاومت شیمیایی کفپوش اپوکسی[…]

error: Content is protected !!